Юридична фірма «Савченко і партнери»

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

1) Представництво інтересів замовника в суді або перед третіми особами:

 ·              Участь у судових засіданнях;

 ·              Вивчення матеріалів та інформації,наданих замовником, для прийняття рішення про перспективу вирішення спору та про вступ у справу на будь-якій стадії процесу;

 ·              Вступ у судове провадження після вивчення матеріалів та інформації, наданих замовником, організація досудової підготовки та збирання доказів;

 ·              Негайний вступ у судове провадженнябез можливості вивчення матеріалів та інформації, наданих замовником, або за їх відсутності, на будь-якій стадії процесу, організація досудової підготовки та збирання доказів;

 ·              Ознайомлення з матеріалами:в судах; правоохоронних органах; інших державних органах та органах місцевого самоврядування; в закладах експертизи тощо;

 ·              Представництво в державних органах та перед третіми особами;

 ·              Участь у переговорах замовника;

 ·              Підготовка протоколу переговорів;

·               Термінове, невідкладне представництво при перевірках державних органів.

2) Консультаційна робота, аналіз правовідносин або законодавства, юридичні висновки, інші документи правового характеру:

 ·              Усна консультація адвоката;

 ·              Надання будь-яких юридичних послуг у відрядженні;

 ·              Підготовка проектів розпорядчих документів - рішень, наказів, розпоряджень тощо;

 ·              Підготовка проектів організаційно-методичних документів (положень,  методик, інструкцій, правил тощо);

 ·              Підготовка та оформлення документів правового характеру, не вказаних окремо в цих тарифах: заяв, звернень, скарг, запитів, вимог; відповідей на звернення, скарги, запити, приписи, вимоги тощо;

 ·              Будь-які інші юридичні послуги, не вказані вище.

3) Організація та ведення претензійної та досудової роботи:

 ·              Складання проекту претензії або вимоги;

 ·              Відповіді на претензію або вимогу.

 ·              Складання проекту скарги або іншого документа реагування на вимогу, рішення, постанову, припис, подання тощо, суб’єктів владних повноважень, в тому числі податкових органів, ДАІ тощо.

4) Організація та ведення позовної роботи, оскарження судових рішень, підготовка інших документів в судовому процесі:

 ·              Підготовка позовних заяв (або інших заяв для відкриття судового провадження, заперечень, відзивів на них);

 ·              Контроль за своєчасним отриманням рішень, ухвал, повідомлень, повісток та інших документів із судів, сплатою судових витрат тощо;

 ·              Заперечення, відзив на позовну заяву пред’явлену замовнику;

 ·              Апеляційна або касаційна скарга на рішення або ухвалу суду;

 ·              Підготовка клопотання про забезпечення позову, про вжиття запобіжних заходів, про забезпечення доказів, про призначення експертизи тощо;

 ·              Підготовка інших процесуальних документів в цивільному, господарському, адміністративному, кримінальному процесі або виконавчому провадженні, не передбачених вище.

5) Організація супроводу виконавчого провадження:

 ·              Ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження;

 ·              Підготовка та супровід виконання виконавчих документів: заява про відкриття виконавчого провадження, заяви, скарги або клопотання у процедурі виконавчого провадження або позасудового виконання судових рішень;

 ·              Участь у діяхвиконавчого провадження (візит в ДВС, розшук, опис майна, торги тощо).